Công văn 6248/TCHQ-TXNK ngày 9/7/2015 về hoàn thuế hàng hóa NK trước khi đăng ký DMMT

0
599
Số hiệu:6248/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung:Công văn 6248/TCHQ-TXNK ngày 9/7/2015 về hoàn thuế hàng hóa NK trước khi đăng ký DMMT
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thuế XNK
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành:09/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV62482015TCHQ.tif