Công văn 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC

0
712
Số hiệu: 6330/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn 6330/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:10/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV63302015TCHQ.tif