Công văn số 5493/TCHQ-TXNK ngày 17/6/2015 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc thực hiện công văn số 18304/BTC-TCHQ

0
669
Số hiệu:5493/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung:Công văn số  5493/TCHQ-TXNK ngày 17/6/2015 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc thực hiện công văn số 18304/BTC-TCHQ
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thuế XNK
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành:17/06/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV54932015TCHQ.tif