9 giải pháp trọng tâm năm 2017 của Hải quan TP.HCM

0
518

Quyết tâm triển khai thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp năm 2017 của BTC và 5 mục tiêu, 7 nhiệm vụ  trọng tâm của TCHQ đã đề ra tại Hội nghị Tổng kết vừa qua, Cục Hải quan TP.HCM cụ thể hơn và đề ra các giải pháp, chương trình công tác năm 2017 như sau:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đề ra nhiều giải pháp để xây dựng chiến lược cho mình nhằm thực hiện nghiêm kế hoạch và quán triệt chiến lược của Chính Phủ, Bộ Tài Chính và kế hoạch chiến lược của TCHQ giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết của Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2020.

Quyết tâm thu đạt chỉ tiêu là 109.000 tỷ đồng (chiếm 38,92% tổng thu toàn ngành), tăng 7,75% so với thực hiện năm 2016; tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu, nhất là gian lận qua giá, tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác KTSTQ; Năm 2017 phải có sự chuyển biến căn bản V/v xử lý nợ và thu hồi nợ đọng; giảm thời gian thông quan, tạo thuận lợi, thông thoáng; chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của công chức hải quan bằng thái độ phục vụ tận tụy, đúng chính sách pháp luật.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trên địa bàn như Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường, các đơn vị trên địa bàn cảng biển, cảng Hàng không nhằm chia sẻ thông tin ngăn chặn kịp thời hành vi BL-GLTM, hỗ trợ cùng thực hiện nhiệm vụ được giao.thu thập thông tin, kịp thời góp ý sơ hở bất cập trong cơ chế chính sách; xây dựng kế hoạch địa bàn trọng điểm đối với các mặt hàng nhạy cảm, có nguy cơ gian lận cao, tăng cường năng lực công tác QLRR, kịp thời cập nhật các thông tin vi phạm vào tiêu chí QLRR; đẩy mạnh KTSTQ, ngăn chặn kịp thời gian lận, trốn thuế.

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan (VCCI, ITPC, Ban quản lý KCX, KCN, Hiệp hội doanh nghiệp …) tổ chức đối thoại doanh nghiệp, các lớp hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ, giao lưu điện tử trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ vướng mắc về chính sách thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động XNK.

Tiếp tục rà soát, công khai minh bạch các TTHC, giảm lượng chứng từ trong hồ sơ; giảm thời gian và chi phí thông quan cho doanh nghiệp. Kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng CNTT sâu, rộng trong lĩnh vực TTHQ, trọng tâm là hiệu quả hệ thống VNACCS/VCIS, thực hiện khai báo điện tử (e-Declaration), thanh toán điện tử (e-Payment), cấp phép tự động (e-Permit), C/O điện tử (e-C/O), lược khai điện tử (e-Manifest) phát huy các tính năng tự động hóa hơn nữa, hỗ trợ cho việc giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK. Triển khai thực hiện quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản 7910/VPCP-KTTH ngày 2/10/2015 của Văn phòng Chính phủ về đề án triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành là tiền đề triển khai cơ chế một cửa quốc gia ASEAN…

1--anh-thong-2015-11-18 07-07-21.696

Hải quan và An ninh hàng không thực hiện soi chiếu chung đối với hàng lý xuất cảnh. Ảnh: Thu Hòa

Tiếp tục củng cố hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy các cấp, xây dựng lực lượng Hải quan trong sạch vững mạnh theo mô hình tổ chức mới và thực hiện nghiêm theo Luật hải quan sửa đổi. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, hành vi ứng xử, giám sát kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CBCC, Kiên quyết xử lý kỷ luật đối với CBCC thiếu tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quán triệt Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính; Chỉ thị 05/CT-BTC về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khoá…; Xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 07/11/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục duy trì phong trào thi đua yêu nước trong toàn Cục; không ngừng phát huy sáng kiến, gương người tốt việc tốt. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tốt … tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vận động CBCC thực hiện công tác từ thiện xã hội, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp.

T.H nguồn : haiquan.hochiminhcity.gov.vn