Áp thuế 0% đối với hai nhóm mặt hàng có xuất xứ từ Campuchia

0
556

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia.

 Theo quy định tại Thông tư, hai nhóm mặt hàng nhập khẩu từ Campuchia gồm gạo và lá thuốc lá khô được áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0%.

 Tổng lượng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng gạo năm 2016 và năm 2017 mỗi năm là 300.000 tấn.

 Tổng lượng hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng lá thuốc lá khô năm 2016 và năm 2017 mỗi năm là 3.000 tấn.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2016 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 26/10/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

 Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

 Thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan và ngoài hạn ngạch thuế quan đối với gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 Để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0%, hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp theo quy định và được thông quan qua 24 cặp cửa khẩu quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BCT.

 Riêng đối với lá thuốc lá khô, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương.

 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

nguồn : Hải Quan Việt Nam