Ban hành Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

0
554

(HQ Online)- Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan vừa ban hành “Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN”.

Ban hành Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN
Ảnh minh họa.

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, việc Tổng cục Hải quan xây dựng “Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN” để nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về Cơ chế một cửa quốc gia tới người dân và doanh nghiệp.

Là một thành viên tích cực của ASEAN, sau một quá trình chuẩn bị với nhiều nỗ lực, thủ tục hành chính đầu tiên được triển khai thông qua Cơ chế một cửa quốc gia bắt đầu từ tháng 11-2014. Đến nay, đã có 11 bộ, ngành tham gia triển khai 38 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia với sự tham gia của hơn 11 nghìn doanh nghiệp. Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia bước đầu đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong thời gian tới, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia sẽ mở rộng cả chiều rộng và chiều sâu, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ, quyết tâm và trách nhiệm hơn nữa của cả người dân, doanh nghiệp và các bộ, ngành có liên quan. Mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cơ bản về Cơ chế một cửa quốc gia cho cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan về Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan với vai trò là Cơ quan thường trực xây dựng Cẩm nang về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất liên quan đến việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN để cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành có liên quan tham khảo, sử dụng, phục vụ đắc lực trong quá trình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN trong thời gian tới.

Nội dung của cẩm nang chia làm 2 phần: phần 1 giới thiệu chung về  Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN (bao gồm: Lịch sử ra đời; Khái niệm Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Mô hình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Quy trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN; Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; Lợi ích khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN);

Phần 2 giới thiệu về kết quả và kế hoạch trong thời gian tới (Kết quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Việt Nam; Mục tiêu triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN đến năm 2020; Lộ trình thực hiện các thủ tục hành chính đến năm 2020; Những việc doanh nghiệp cần thực hiện để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; Những việc các bộ, ngành cần thực hiện để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia; Hỗ trợ của Tổng cục Hải quan).

Đặc biệt, trong cuốn cẩm nang này đã dành hẳn 1 mục nói về sự hỗ trợ của Tổng cục Hải quan. Cụ thể: Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp về thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia: https://vnsw.gov.vn.

Tiếp nhận và xử lý trực tiếp các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp thông qua điện thoại của Bộ phận hỗ trợ thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan – Tổng cục Hải quan. Số điện thoại hỗ trợ: (04) 37824754 ; (04) 37824755 ; (04) 37824756; (04) 37824757. Email hỗ trợ: bophanhotrotchq@customs.gov.vn

Tổng cục Hải quan cũng sẵn sàng đón tiếp, giải đáp, hỗ trợ trực tiếp người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc trực tiếp với Cơ quan thường trực (Tổng cục Hải quan) với thông tin cụ thể như sau: Đơn vị đầu mối: Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (04) 39 440 833; Fax: (04) 39 440 631; Email: cuccntt@customs.gov.vn. 

Thu Trang | baohaiquan.vn