Ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017

0
616

Ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017.

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 2017, có hiệu lực thực hiện từ ngày 1/1/2018 vừa được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017.

Ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam 2017
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Cục Hải quan Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Danh mục này bao gồm 21 Phần, 97 Chương, 1.039 nhóm ở cấp độ 4 số, 1.859 phân nhóm ở cấp độ 6 số và được chi tiết thành 10.813 mã hàng ở cấp độ 8 số, tuân thủ hoàn toàn theo Danh mục HS 2017 của Tổ chức Hải quan Thế giới và Danh mục Hài hòa thuế quan của ASEAN phiên bản 2017.

Danh mục mới này tăng 1255 mã hàng so với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015, trong đó 2.321 mã hàng có mô tả mới để chi tiết những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật, đặc tính thương mại, tiêu chuẩn môi trường, đáp ứng nhu cầu quản lý và xu hướng thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập.

Được biết, trong quá trình xây dựng Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam, Bộ Tài chính đã tổ chức các đợt làm việc tập trung, các Hội thảo chuyên đề với các bộ, ngành có liên quan, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp để rà soát và thống nhất ý kiến về các nội dung chi tiết tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam. Đồng thời, Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đăng tải trên các Website của Chính phủ và Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi của cộng đồng DN.

Danh mục được xây dựng theo nguyên tắc tuân thủ cam kết quốc tế, áp dụng các thuật ngữ chuyên ngành trong mô tả hàng hóa, đưa các trích dẫn nguồn tra cứu cuối Chương như Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam để giải thích rõ về mặt hàng, Chú giải bổ sung SEN giải thích mặt hàng ở cấp độ 8 số để phục vụ công tác phân loại hàng hóa.

Những thay đổi so với Danh mục 103/2015/TT-BTC tập trung vào một số nhóm ngành gồm ô tô, thủy sản, gỗ, hóa chất, sản phẩm ốp/lát bằng gốm sứ, máy móc thiết bị, là những ngành hàng có sự phát triển về công nghệ, kỹ thuật hoặc dịch chuyển thương mại, cần tăng cường quản lý về môi trường, hóa chất độc hại…

Một trong những nội dung thay đổi nổi bật là ngành ô tô được chi tiết thêm các mã hàng của ô tô điện, xe điện, các loại xe có động cơ kết hợp (xe hybrid) xăng – điện, dầu – điện. Ngành hàng thuốc trừ côn trùng, diệt nấm, diệt cỏ được chi tiết mô tả của các mặt hàng có chứa chất chống sốt rét. Ngành thủy sản chi tiết tên gọi của một số loại cá có kim ngạch thương mại cao hoặc bổ sung tên khoa học của các loài cá, phụ phẩm cá để thuận lợi cho công tác quản lý.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Danh mục mới từ ngày 1/1/2018, Bộ Tài chính đang khẩn trương tiến hành chuyển đổi các Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi (MFN) và các Biểu thuế FTA theo Danh mục mới, đảm bảo các cam kết song phương, đa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành để rà soát trên 200 Danh mục quản lý chuyên ngành nhằm áp dụng thống nhất và chuẩn hóa theo Danh mục mới.

Thu Trang | baohaiquan.vn