Báo cáo và gởi hồ sơ về TCHQ khi có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O

0
493

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan tại văn bản gởi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu (đặc biệt là mặt hàng xăng dầu) theo quy định tại các Hiệp định, Thông tư hướng dẫn của Bộ Công thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định thương mại tự do và các văn bản pháp quy hiện hành.

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải gửi báo cáo và hồ sơ liên quan về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh khi có nghi vấn liên quan đến tính hợp lệ của C/O, các thông tin khai báo C/O hay xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu (như có dấu hiệu giả mạo chữ ký, con dấu C/O, sự không phù hợp giữa thông tin về hàng hóa khai báo trên C/O và chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, nghi ngờ về tiêu chí xuất xứ khai báo trên C/O hay qua kiểm tra thực tế (nếu có) phát hiện xuất xứ thể hiện trên hàng hóa khác so với khai báo, quy định về vận chuyển trực tiếp…).

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý các đơn vị, đối với các trường hợp hàng hóa có C/O và đã được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt nhưng có dấu hiệu gian lận, vi phạm quy định thì chủ động tồ chức kiểm tra sau thông quan và báo cáo kêt quả về Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu trên của Tổng cục Hải quan nhằm thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Duy Danh – Hải Quan Hồ Chí Minh