Bắt hàng vi phạm tăng gần 5 lần về trị giá

0
554

Theo Cục Hải quan TP.HCM, trong 9 tháng năm 2016, toàn Cục đã bắt giữ và lập biên bản 1.054 vụ vi phạm, với trị giá là 517,2 tỷ đồng, giảm 41,6% về số vụ vi phạm và tăng 454% về trị giá so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó 952 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm thủ tục hải quan, 13 vụ vận chuyển vũ khí, chất nổ, 6 vụ ma túy, tiền chất, tân dược gây nghiện….

Đáng chú ý, trong số các vụ buôn lậu, có nhiều vụ việc có dấu hiệu hình sự, nên Cục Hải quan TP.HCM đã chuyển hồ sơ trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM 38 vụ, tăng 15 vụ so với cùng kỳ 2015. Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM yêu cầu chuyển Công an là 31 vụ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ 2015; số vụ còn lại trả hồ sơ cho Cục Hải quan TP.HCM xử lý hành chính.

Hàng nhập lậu do Cục Hải quan TP.HCM phát hiện.

Theo đánh giá của Cục Hải quan TP.HCM, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn TP.HCM diễn biến phức tạp do các đối tượng lợi dụng kẽ hở của cơ chế, chính sách, thủ tục thông thoáng.

Để ngăn chặn hiệu quả, lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, phương án trọng điểm, địa bàn trọng điểm, doanh nghiệp và mặt hàng trọng điểm, rà soát hàng tồn đọng từ 30 đến 90 ngày, lập nhiều chuyên án chống buôn lậu, xử lý hàng tồn đọng trên 90 ngày. Chủ động thu thập thông tin, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vi phạm nhập khẩu hàng cấm.

T.H