Bổ sung thêm 10 tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh

0
556

hang qua canhBộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định 2558/QĐ-BGTVT bổ sung 10 tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Việc bổ sung thêm các tuyến đường sẽ tạo nhiều điều kiện cho vận chuyển quá cảnh hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể, đối với cửa khẩu nhập hoặc xuất là cửa khẩu La Lay và sân bay Nội Bài có 2 tuyến đường được bổ sung gồm: QL15D-đường Hồ Chí Minh nhánh Tây-QL1- đường đô thị; QL15D, đường Hồ Chí Minh-QL211-Đại lộ Thăng long-Đường đô thịCửa khẩu nhập hoặc xuất là cửa khẩu La Lay và cửa biển Hải Phòng, cửa biển Nghi Sơn, cửa biển Nghệ An, cửa biển Hà Tĩnh, cửa biển Quảng Bình và cửa biển Mỹ Thùy bổ sung tuyến đường QL15D-đường Hồ Chí Minh nhánh Tây-QL1.

Cửa khẩu nhập hoặc xuất là cửa khẩu La Lay và cửa khẩu Mộc Bài, bổ sung  tuyến đường QL15D-đường Hồ Chí Minh nhánh Tây-QL1-QL22A.

Cửa khẩu nhập hoặc xuất là cửa khẩu La Lay và cảng biển, sân bay Đà Nẵng bổ sung 2 tuyến đường là: QL15D-đường Hồ Chí Minh-QL14-QL49-QL1; QL15D-đường Hồ Chí Minh-QL14-QL14G-QL1.

Đối với cửa khẩu nhập hoặc xuất là cửa khẩu Cầu Treo và cảng biển, sân bay Đà Nẵng, bổ sung 2 tuyến đường gồm: QL8-QL1 và QL8- đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1.

Cửa khẩu nhập hoặc xuất là cửa khẩu Cha Lo và cảng biển, sân bay Đà Nẵng cũng được bổ sung 2 tuyến đường gồm: QL12A-QL1 và QL12A- đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1.