Bổ sung điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế

0
637

EMart-02

Bổ sung điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Trong đó có một số bổ sung về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế.

Cụ thể, đối với xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản, bổ sung điều kiện: Là thương nhân theo quy định của Luật Thương mại. Riêng với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than, thương nhân còn phải sở hữu hoặc thuê địa điểm kinh doanh, phương tiện vận tải, phương tiện bốc rót, kho bãi, bến cảng, phương tiện cân, đo khối lượng than để phục vụ  hoạt động kinh doanh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ theo các quy định hiện hành.
Không cần giấy phép tạm nhập tái xuất

Đối với các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. Cụ thể, trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX), ngừng kinh doanh TNTX và hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều này, DN chỉ cần làm thủ tục TNTX tại cơ quan hải quan, không phải có Giấy phép TNTX.

Những mặt hàng thuộc loại hình kinh doanh TNTX có điều kiện gồm: hàng hóa đã qua sử dụng; thực phẩm đông lạnh; hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt.

Chính phủ giao Bộ Công Thương công bố Danh mục hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh TNTX, tạm ngừng kinh doanh TNTX và Danh mục hàng hóa kinh doanh TNTX.

Điều kiện TNTX thực phẩm đông lạnh

Theo quy định mới, DN kinh doanh TNTX hàng thực phẩm đông lạnh thuộc Danh mục do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất là có số tiền ký quỹ 10 tỷ VND, nộp tại một tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi DN có kho, bãi.

Thứ hai, về kho, bãi phải đáp ứng các yêu cầu: có sức chứa tối thiểu là 100 container loại 40 feet, diện tích tối thiểu 1.500 m2, được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng, được xây dựng với chiều cao tối thiểu là 2,5m; có đường dành cho container di chuyển ra, vào kho bãi; có cổng ra vào và biển hiệu của DN sử dụng kho, bãi.

Kho, bãi cũng phải có đủ nguồn điện gồm điện lưới và máy phát điện dự phòng có công suất tương đương cùng các thiết bị chuyên dùng kèm theo để vận hành các container lạnh theo sức chứa của kho, bãi.

Kho, bãi phải thuộc sở hữu của DN hoặc do DN ký hợp đồng thuê; phải nằm trong khu vực quy hoặc hệ thống kho, bãi phục vụ kinh doanh TNTX thực phẩm đông lạnh hoặc trong khu vực do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới, trên cơ sở thống nhất với Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công Thương, quy định để xây dựng kho, bãi phục vụ kinh doanh TNTX thực phẩm đông lạnh.

Kho, bãi mà DN đã kê khai để xin cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh TNTX hàng hóa không được cho DN thuê toàn bộ hoặc một phần để sử dụng và mục đích xin cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh TNTX hàng hóa.

Ký quỹ 07 tỷ VND

DN kinh doanh TNTX hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Danh mục do Bộ trưởng Công Thương ban hành phải có số tiền ký quỹ là 07 tỷ VND nộp tại một tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi DN được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận DN.

Điều kiện này cũng áp dụng với DN kinh doanh TNTX hàng hóa đã qua sử dụng.

Nghị định 77/2016/NĐ-CP cũng bổ sung một số điều hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất; lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp; lĩnh vực phân bón; kinh doanh khí và kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016; bãi bỏ các điều, khoản, điểm tại các văn bản sau: Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 6/5/2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; điểm đ, khoản 2, khoản 4 Điều 8, khoản 7  Điều 15 Nghị định số  202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.

theo: customs.gov.vn