Các đơn vị hải quan cần ứng xử kịp thời với thông tin “nóng”

0
501
Các đơn vị hải quan cần ứng xử kịp thời với thông tin “nóng”

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác truyền thông, báo chí trong thời gian tới.

Các đơn vị hải quan cần ứng xử kịp thời với thông tin “nóng”
Hoạt động của ngành Hải quan luôn thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội. Ảnh: T.Bình.

Một trong những nội dung đáng chú ý là lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc lựa chọn, phân công 1 lãnh đạo đơn vị có khả năng và nhiệt tâm để phụ trách công tác báo chí, tuyên truyền.

Lãnh đạo được phân công của các đơn vị có nhiệm vụ là đầu mối phối hợp với Văn phòng Tổng cục Hải quan, Báo Hải quan thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông.

Đồng thời, phải nắm chắc được kế hoạch tuyên truyền chung của Ngành, của đơn vị, các vấn đề “nóng” trong đơn vị để bổ sung vào kế hoạch hàng tháng của đơn vị. Bên cạnh đó, cần thường xuyên, chủ động theo dõi, tiếp nhận các thông tin “nóng” được phản ánh trên các phương tiện truyền thông liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý của đơn vị để ứng xử kịp thời…

Mặt khác, lãnh đạo các đơn vị được phân công phụ trách công tác báo chí phải chủ trì chuẩn bị các nội dung thông tin liên quan đến phạm vi quản lý của đơn vị để cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời chủ trì đối thoại với báo chí khi có yêu cầu của thủ trương đơn vị hoặc lãnh đạo Tổng cục Hải quan…

Thái Bình | theo baohaiquan.vn