Cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

0
595

Chiều 10-11, tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Thị Dung khẳng định lãnh đạo thành phố tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Trong 5 năm qua, đội ngũ doanh nhân TP.HCM tăng nhanh về số lượng và chất lượng được nâng lên. Hiện nay, TP.HCM có 285.918 doanh nghiệp, chiếm 1/2 tổng số doanh nghiệp của cả nước. Doanh nhân xuất thân từ nhiều thành phần như: nông dân, công nhân, trí thức, cán bộ quản lý nhà nước và đoàn thể, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước (giáo viên, bác sĩ, kỹ sư,…), chủ cơ sở tư nhân, lao động tiểu thủ công nghiệp, lao động tự do, buôn bán nhỏ,… một bộ phận khác theo tính chất cha truyền con nối hoặc tự tách ra từ ngành nghề truyền thống gia đình sau khi nắm bắt một số kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy luôn xác định đội ngũ doanh nhân TP.HCM là lực lượng quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của thành phố; đa số các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân, đều quan tâm phát huy vị trí, vai trò quan trọng của doanh nhân trong thời kỳ mới; công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân được tăng cường nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất – kinh doanh đúng hướng, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền cũng nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các thủ tục hành chính; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được thực hiện thường xuyên, khuyến khích, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất – kinh doanh; nhiều doanh nghiệp, doanh nhân được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân cho sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của thành phố và sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

(Ảnh: T.H ) Lãnh đạo TP.HCM trao đổi với doanh nghiệp
(Ảnh: T.H ) Lãnh đạo TP.HCM trao đổi với doanh nghiệp

Tại hội nghị, các ý kiến của đại diện Hiệp hội doanh nghiệp cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp tiếp tục được sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh; số lượng, quy mô doanh nghiệp ngày càng tăng; một số doanh nghiệp xây dựng thương hiệu có uy tín trong nước, ngoài nước, chú trọng đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu sản xuất; có trách nhiệm cao với xã hội, tích cực thực hiện công tác từ thiện – xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh; chăm lo tốt cho người lao động và góp phần vào tăng trưởng chung của thành phố…

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đề nghị hệ thống chính trị TP.HCM cần tạo môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu để xây dựng đội ngũ doanh nhân. Các cấp chính quyền cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ công chức có thái độ làm việc theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp; phải thực sự đồng hành với những khó khăn, trăn trở của doanh nghiệp, của nhà đầu tư, để từ đó có giải pháp tháo gỡ, giải quyết, đáp ứng cho nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân.

TP.HCM đã và đang đẩy mạnh hỗ trợ chương trình khởi nghiệp và tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát triển doanh nghiệp quy mô lớn và xây dựng một số thương hiệu lớn,… Vì vậy các cấp ủy, chính quyền, sở ngành tập trung thực hiện mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh như tạo điều kiện về nguồn vốn, đất đai, khoa học – công nghệ, xây dựng thương hiệu; chú trọng xây dựng những thương hiệu mang bản sắc; nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung phát triển các lĩnh vực quan trọng, có lợi thế cạnh tranh cao của kinh tế thành phố…

 – Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh