Cảnh báo các thủ đoạn lợi dụng chữ ký số để thực hiện các hành vi buôn lậu

0
610

Cục Hải quan TP.HCM vừa có cảnh báo về việc quản lý chữ ký số, tránh bị lợi dụng vào mục đích buôn lậu và gian lận thương mại, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

hang-lau- may dieu hoaHàng lậu bị hải quan bắt giữ tại cảng Sài Gòn

Cục Hải quan TP.HCM cho biết, hiện nay trên địa bàn Thành phố đang nổi lên tình trạng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo chữ ký số của một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (các doanh nghiệp có ý thức chấp hành tốt pháp luật) để cho một số tổ chức, cá nhân (dịch vụ khai thuê Hải quan, nhân viên đại lý Hải quan) lợi dụng, sử dụng chữ ký số của mình để thực hiện việc khai hải quan trên hệ thống VNACCS trong khi chưa được sự đồng ý của doanh nghiệp xuất nhập khẩu với mục đích buôn lậu, gian lận thương mại (nhập khẩu hàng cấm, khai báo thông tin hàng hoá sai so với thực tế nhằm trốn lậu thuế, nhập khẩu hàng phải kiểm tra chuyên ngành, …).

Cục Hải quan TP.HCM cũng cho biết, trong thời gian vừa qua, Cục Hải quan TP.HCM đã phát hiện và xử lý một số vụ buôn lậu và gian lận thương mại của một số tổ chức, cá nhân lợi dụng chữ ký số.

Để hoạt động khai báo hải quan tuân thủ đúng pháp luật theo Điều 25 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định “Nghĩa vụ của người ký chữ kỷ điện tử”;  Cục Hải quan TP.HCM cảnh báo đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về các thủ đoạn lợi dụng, sử dụng chữ ký số để thực hiện các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

Cục Hải quan TP.HCM cũng nhắc nhở các doanh nghiệp phải kiểm soát hoạt động của mình và quản lý chặt chữ ký số, tránh bị lợi dụng làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Nam Duy – Hải Quan Hồ Chí Minh