Cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia

0
549

Sau gần 10 tháng thí điểm cấp chứng thư cho lô hàng thủy xuất khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia, Hiệp hội thủy sản Việt Nam cho biết, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) yêu cầu triển khai mở rộng vào đầu tháng 3 tới.

cap-chung-thu-cho-thuy-san-xuat-khau-qua-nsw-tu-1.10
Từ ngày 16/5/2016, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) đã triển khai thí điểm thực hiện 2 thủ tục hành chính: “Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên” và “Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên” đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc trên hệ thống một cửa quốc gia.

Theo NAFIQAD, việc triển khai bước đầu đã có kết quả nhất định, đến nay các Trung tâm vùng đã xử lý được hơn 1.200 hồ sơ đăng ký trên hệ thống và cấp gần 600 chứng thư. Tuy nhiên, đến nay hoạt động đăng ký, cấp chứng thư điện tử qua Hệ thống 1 cửa quốc gia chưa được sự quan tâm, tham gia tích cực của các Trung tâm vùng, doanh nghiệp, thể hiện qua số lượng chứng thư được cấp qua hệ thống rất thấp so với số tổng số chứng thư được cấp.

Trong thời gian tới, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NAFIQAD sẽ dừng tiếp nhận đăng ký cấp chứng thư qua hồ sơ giấy mà chỉ xử lý qua hệ thống một cửa quốc gia.

NAFIQAD yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin, quy định về Hệ thống 1 cửa quốc gia đã được đăng tải trên cổng thông tin Hệ thống 1 cửa quốc gia, website của Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… để được hướng dẫn áp dụng Hệ thống 1 cửa quốc gia.

Từ ngày 1/3/2017, NAFIQAD sẽ  thực hiện việc đăng ký cấp chứng thư trên Hệ thống 1 cửa quốc gia đối với các lô hàng thủy sản XK sang Hàn Quốc, Trung Quốc từ ngày, việc mở rộng sang các thị trường khác sẽ được thực hiện ngay sau khi phần mềm được hoàn thiện. Từ ngày 15/3/2017, đối với thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc, NAFIQAD sẽ ngừng hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về chứng thư được đăng ký bởi hồ sơ giấy tờ nếu sai lỗi xuất phát từ phía chủ hàng.

Theo NAFIQAD, triển khai thí điểm việc cấp chứng thư điện tử cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU qua Hệ thống TRACES (Hệ thống chuyên môn và kiểm soát thương mại) trong năm 2016 nhưng tỷ lệ được cấp chứng thư qua hệ thống này rất thấp, có 2400 lô hàng/ tổng số 18.201 lô được chứng nhận xuất khẩu vào EU (chỉ chiếm 13,2%).

Cơ quan thẩm quyền EU cho biết sẽ hoàn thiện hệ thống chấp nhận chứng thư điện tử đối với các lô hàng được cấp chứng thư qua hệ thống TRACES. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU do không phải in và đóng dấu trên bản giấy. Do vậy, cơ quan thẩm quyền EU đã đề nghị NAFIQAD thực hiện cấp chứng thư điện tử qua TRACES ngay trong quý I/2017 và tiến đến cuối năm 2017 áp dụng đối với tất cả các chứng thư cấp cho lô hàng thủy sản xuất khẩu vào EU.

Để thúc đẩy hoạt động cấp chứng thư điện tử qua hệ thống TRACES đáp ứng yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền EU, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp, NAFIQAD sẽ tiến tới cấp chứng thư điện tử hoàn toàn trên hệ thống TRACES. Trước mắt, từ ngày từ 15/3/2017, Cục sẽ ngừng hỗ trợ giải quyết các vướng mắc về chứng thư được đăng ký bởi hồ sơ giấy nếu sai lỗi xuất phát từ phía doanh nghiệp/chủ hàng.

Do vậy, đối với các DN chưa thực hiện việc đăng ký cấp chứng thư điện tử cho lô hàng XK vào EU qua hệ thống TRACES, khẩn trương nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin, quy định về TRACES được đăng tải trên website của DG-SANTE. Đồng thời, liên hệ với các NAFIQAD vùng để được hướng dẫn, đào tạo áp dụng TRACES và à thực hiện đăng ký cấp chứng thư điện tử cho các lô hàng XK vào EU qua hệ thống TRACES, chậm nhất là từ ngày 1/3/2017.

T.H