Cấp số định danh cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

0
723

Ngày 12/6/2017, Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp bàn với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi cảng và các hãng tàu để bàn về việc cấp số định danh cho hàng hóa XK, NK nhằm quản lý, giám sát hải quan hiệu quả tại cảng biển. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.

Cấp số định danh cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Số định danh được DN kinh doanh kho bãi, cảng sử dụng khi đưa hàng hóa vào/ra cảng, kho bãi và gửi thông tin trao đổi với hệ thống của cơ quan hải quan. Số định danh được khai trên tờ khai hải quan, sử dụng liên kết các khâu, các thủ tục.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh khẳng định số định danh đưa ra nhằm quản lý hiệu quả tại cảng biển, nhưng phải nghiên cứu, xây dựng theo hướng thuận lợi nhất có thể, không làm phát sinh thủ tục hành chính và thao tác dễ thực hiện đối với DN kinh doanh kho bãi, cảng cũng như DN XNK. Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu phải ứng dụng CNTT triệt để, suốt từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình XK, NK hàng hóa, tránh việc DN phải khai báo nhiều lần, cùng một nội dung.

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan Lê Đức Thành cho biết, với mục tiêu quản lý hàng hóa xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình NK, XK hàng hóa, việc cấp số định danh cho hàng hóa XNK dựa trên nguyên tắc số định danh đảm bảo duy nhất, không trùng lặp trên toàn hệ thống.

Đối với hàng hóa NK, hệ thống tự động cấp theo các thông tin có trên bản khai hàng hóa và được cấp cho từng house bill (số vận đơn).

Với hàng hóa XK, hệ thống cấp số định danh dựa trên thông tin do DN XNK cung cấp.

Về thời điểm cấp số định danh, với hàng hóa NK là thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận/phê duyệt bản khai hàng hóa (kèm theo thông tin house bill đã được khai báo). Trường hợp thông tin bản khai hàng hóa chưa đầy đủ thì hãng tàu, người phát hành vận đơn phải khai báo bổ sung để hệ thống cấp số định danh.

Đối với hàng hóa XK, thời điểm cấp số định danh là trước khi hàng hóa đưa vào khu vực chịu sự giám sát của cơ quan HQ. DN XNK đăng ký để được cấp số định danh.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan cũng đã đưa ra nhiều phương án cấu trúc số định danh sau khi nghiên cứu thực tế và khảo sát tại một số đơn vị kinh doanh kho bãi, cảng, hãng tàu.

Các chuyên gia đến từ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và DN đã tích cực đưa ra ý kiến liên quan đến cấu trúc và cách quản lý số định danh.

Sau khi lấy ý kiến DN, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, áp dụng việc cấp số định danh sao cho đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước đồng thời tạo thuận lợi cao nhất cho DN khi thực hiện.

Theo quy định hiện hành, chưa có tiêu chí bắt buộc trên tờ khai hải quan để nhận biết chính xác một lô hàng XK, NK từ khi có dự kiến XK, NK đến khi thực tế XK, NK. Thực tế này dẫn đến việc cùng một lô hàng XK, NK được khai báo ở nhiều khâu trong quy trình thủ tục (manifest, trong thông quan, qua khu vực giám sát…) nhưng không có sự kết nối. Do đó, trường hợp khâu trước có sai sót thì khâu sau cũng không tự động nhận biết và phân loại để có hướng xử lý phù hợp.

Điều này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý hải quan, ví dụ như khó có thể triển khai Điều 41 Luật Hải quan, không kiểm tra, ngăn chặn được tờ khai trùng, tờ khai ảo… cũng như giảm tính chính xác, minh bạch khi thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK.

Do vậy, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC đã đưa ra quy định về số định danh cho hàng hóa XK, NK.

Việc cấp số định danh cho hàng hóa XK, NK là một trong những hoạt động trong kế hoạch của Tổng cục Hải quan nhằm kết nối, trao đổi thông tin với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng để quản lý hiệu quả hàng hóa XNK, qua đó giảm thời gian thông quan hàng hoá theo chủ trương của Chính phủ cũng như Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020.

nguồn : www.customs.gov.vn