CBCC phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính trong thực thi nhiệm vụ

0
663

Đó là  một trong những nội dung được nêu tại Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tại TP.HCM.

cchc-hai-quan-2016-08-11Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của CBCC, viên chức, người lao động tại một số cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố chưa nghiêm. Việc này đã ảnh hưởng đến nền hành chính, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân, Chủ tịch UBND Thành phố đã đề nghị các sở – ban – ngành, UBND quận – huyện rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị. Theo đó, quán triệt và triển khai đối với CBCC viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí tài sản, lãng phí thời gian, thực hiện văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Đồng thời, các đơn vị đánh giá đúng chất lượng, trình độ của CBCC, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị các sở, ngành thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công việc.

Ngoài ra, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm. Song song đó, phải tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc CBCC, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh doanh, xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, tuyển sinh, công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh,..

Riêng đối với CBCC, viên chức và người lao động, Chỉ thị nêu rõ, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu CBCC, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người CBCC, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc đê làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức…; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Chỉ thị nhấn mạnh, CBCC, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Hà Nam  – Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh