Chính thức bãi bỏ quy định kiểm tra hàm lượng formaldehyt

0
504

 Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư 23/2016/TT-BCT về việc bãi bỏ quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Cụ thể, thực hiện theo Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp dệt may và da giày đã gặp rất nhiều khó khăn và tốn nhiều chi phí cho việc kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, đồng thời thời gian thông quan hàng hóa bị kéo dài.

Trên thực tế, việc kiểm tra formaldehyt và amin thơm trên các sản phẩm dệt may đã được thực hiện từ năm 2009 theo Thông tư 32/2009/TT-BCT của Bộ Công thương. Việc này đã gây ảnh hưởng đến hai ngành sản xuất, xuất khẩu lớn của Việt Nam là dệt may và da giày, với hàng nghìn doanh nghiệp, hàng triệu lao động. Tuy nhiên, qua 7 năm thực hiện, chỉ có một tỉ lệ nhỏ, không đáng kể các lô hàng không đạt hàm lượng theo quy định.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mặt khác, cũng chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào bị ảnh hưởng về sức khỏe do hàm lượng formaldehyt cao quá mức quy định. Các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng có liên quan đã nhiều lần kiến nghị Bộ Công thương sửa đổi nhưng vẫn không được xem xét.

Ngoài ra, theo các chuyên gia pháp luật thì việc ban hành Thông tư 37/2015/TT-BCT về kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm là thiếu cơ sở pháp lý, không tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 70 của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương nghiên cứu bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT. Việc bãi bỏ quy định kiểm tra hàm lượng formaldehyt nêu trên thật sự đã “cởi trói” cho các doanh nghiệp dệt may trong bối cảnh khó khăn về thị trường, đơn hàng và kế hoạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết 19 của Chính phủ.

Thông tư 23 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2016.

Danh Duy – Hải Quan Hồ Chí Minh