Cho ai màu hoa mướp

0
614
Cho ai màu hoa mướp
ngồn: Internet

Cho ai màu hoa mướp

Cho ai màu hoa mướp
Tường nhà ai nắng mai,
Cho em màu hoa mướp
Tường nhà tôi nắng mai.

Bên tường hoa mướp nở
Cho bầy ong bướm bay,
Bên tường hoa mướp nở
Cho lòng tôi bâng khuâng.

Xuân qua rồi hè đến
Mùa đi mùa lại về,
Hoa bên tường vẫn nở
Đậu quả ngọt cho giàn,
Cho người thương người mến
Tình tôi hoa mướp em.

Tâm Seoul

(sưu tầm)