Chưa đủ cơ sở pháp lý hướng dẫn thủ tục XK đá quý

0
506

Để có cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương cũng như khách xuất cảnh, nhập cảnh thống nhất thực hiện khi mang theo kim loại quý, đá quý, Tổng cục Hải quan đang đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm rõ việc có cần xuất trình chứng từ khác ngoài tờ khai hải quan hay không?

Chưa đủ cơ sở pháp lý hướng dẫn thủ tục XK đá quý
Ảnh minh họa.

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 3 Điều 55 Luật Hải quan quy định “người xuất cảnh mang theo… đá quý vượt quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải khai báo hải quan và xuất trình giấy tờ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại cửa khẩu”.

Hiện tại, việc khai báo hải quan đối với khách xuất nhập cảnh thực hiện theo quy định tại Thông tư 120/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh và Thông tư 52/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 120/2015/TT-BTC dẫn trên.

Theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 5115/NHNN-TTGSNH thì :… “cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh mang theo kim loại quý có giá trị vượt trên mức 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng phải khai báo hải quan”.

Theo Tổng cục Hải quan vướng mắc ở đây là trong trường hợp người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo đã quý có giá trị trên mức 300 triệu đồng khi khai báo với cơ quan Hải quan, người khai hải quan có cần xuất trình chứng từ khác ngoài tờ khai hải quan (ví dụ như đối với tiền mặt, ngoại tệ mang theo người cá nhân phải xuất trình giấy xác nhận hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước) cho cơ quan Hải quan?

Để có cơ sở hướng dẫn hải quan địa phương cũng như khách xuất cảnh, nhập cảnh thống nhất thực hiện khi mang theo kim loại quý, đá quý, Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Được biết, đây là lần thứ hai Tổng cục Hải quan có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về vấn đề này, do tại văn bản trả lời số 5115/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đủ cơ sở pháp lý để hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện.

Chưa đủ cơ sở pháp lý hướng dẫn thủ tục XK đá quý.
N.Linh | Báo Hải Quan