Chúng tôi học tập và làm theo Người

0
549

Đã hơn tuần nay, Tôi thông báo với các bạn trẻ trong Chi đoàn rằng thứ năm, ngày 27/10/2016 chúng ta sẽ được nghe đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, Đoàn Thanh niên còn được nghe Kế hoạch số 25/KH-ĐU ngày 07/10/2016 của Đảng ủy cơ sở về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016.

27-10-2016-(15)-2016-10-31 03-30-53.385Ở góc độ những người trẻ tuổi trong thời đại mới, mà đặc biệt là những đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trong những năm tháng tuổi trẻ, thời kỳ tươi đẹp nhất của đời người, được truôi rèn trong thử thách của lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, bên cạnh đó là ý thức học tập vươn lên, khát khao lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho đất nước, chúng tôi luôn xem tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho từng hành động của bản thân ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ thời điểm nào.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tưởng giản đơn nhưng quả thật rất khó khăn. Thực tế xã hội Việt Nam đã chứng minh một điều: Nếu toàn đảng, toàn quân, toàn dân đều đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách đúng nghĩa, thì xã hội này đâu còn tham nhũng, đâu có chỗ cho tội phạm, cũng chẳng có đất để nảy mầm tội ác.

Là những Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản, qua buổi sinh hoạt chuyên đề Quý IV của đơn vị, chúng tôi nghĩ tất cả các bạn trẻ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh cần thiết phải phất ngọn cờ đầu, xây dựng chương trình cụ thể đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ những việc nhỏ nhất có thể.

Chúng tôi vô cùng tâm đắc với nội dung 10 Xây, 6 Chống của Kế hoạch số 25/KH-ĐU mà Đảng ủy cơ sơ Hải quan Chuyển phát nhanh đã đề ra, cụ thể:

+ Những tiêu chuẩn cần “Xây”đối với cán bộ công chức, đảng viên

1.     Vững vàng về chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong sang về đạo đức, công tâm trong thi hành công vụ.

2.     Nắm vững pháp luật, thông thạo nghiệp vụ chuyên môn. Thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nghiệp vụ.

3.     Chấp hành nghiêm 10 Điều kỷ luật của ngành, kỷ luật công tác, giờ giấc lao động, trang chế phục.

4.     Đoàn kết, hợp tác, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.     Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

6.     Tôn trọng, lịch sự khi giao tiếp ứng xử với khách hàng và đồng nghiệp.

7.     Hướng dẫn, giải thích tận tình, chu đáo, đúng pháp luật.

8.     Giải quyết công việc kịp thời, chuẩn xác.

9.     Tạo mọi thuận lợi để tổ chức, cá nhân thực hiện đúng qui định của Nhà nước khi thực hiện các thủ tục hải quan trong lãnh vực XNK.

10.            Thực sự là đối tác hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động theo đúng qui định của pháp luật.

+ Những điều cần “ Chống” đối với cán bộ, công chức, đảng viên:

1.Chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, kỷ luật của ngành.

2.Chống mọi hành vi hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng tùy tiện khi thi hành công cụ

3. Chống hành vi thông đồng, móc ngoặc với tổ chức, cá nhân để vụ lợi, gian lận thương mại, buôn lậu, làm thất thu cho ngân sách, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

4. Chống bảo thủ, trì tuệ, thiếu tinh thần trách nhiệm.

5. Chống cục bộ, bè phái, mất đoàn kết.

6. Chống mọi hành vi vi phạm các tệ nạn xã hội, như: uống rượu, bia trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ trưa; say rượu, bia ở nơi công cộng; đánh bạc dưới mọi hình thức,…

27-10-2016-(2)-2016-10-31 03-30-24.602Chỉ 16 nội dung cô đọng, nhưng để thực hiện quả là phức tạp và đòi hỏi nỗ lực của tất cả công chức trong đơn vị. Với tinh thần tiến công cách mạng, là đội hậu bị của Đảng, dưới ánh sáng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi đoàn Thanh niên cộng sản chuyển phát nhanh sẽ cụ thể hóa 10 Xây, 6 Chống bằng những chương trình thanh niên, bằng những hành động thực tế góp phần công sức của những người trẻ tuổi cùng Đảng bộ, Chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016 và những năm tiếp theo.

Chúng tôi quyết tâm nỗ lực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chúng tôi luôn sẵn sàng!

                                                          P.T.T.Trang – Hải Quan Hồ Chí Minh