Chuyển nhượng hàng hóa miễn thuế không khai báo là vi phạm quy định về hải quan

0
485

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Đồng Tháp trong xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty CP QVD Đồng Tháp (gọi tắt là DN), theo Tổng cục Hải quan, DN thực hiện chuyển nhượng hàng hóa miễn thuế mà không đăng ký tờ khai hải quan mới là vi phạm chính sách về hải quan.

Chuyển nhượng hàng hóa miễn thuế không khai báo là vi phạm quy định về hải quan
Công chức Hải quan Đồng Tháp kiểm tra hàng hóa XNK.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo nội dung vụ việc do Cục Hải quan Đồng Tháp báo cáo thì việc DN thực hiện chuyển nhượng hàng hóa mà không đăng ký tờ khai hải quan mới là vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tuy nhiên, để có cơ sở xác định chính xác hành vi vi phạm của DN, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Đồng Tháp kiểm tra lại việc theo dõi, quản lý hàng hóa miễn thuế NK theo quy định tại Điều 104 Thông tư 194/2010/TT-BTC; Điều 103 Thông tư 128/2013/TT-BTC; Điều 106 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Đồng thời, xác minh làm rõ việc chuyển nhượng dự án, việc sử dụng hàng hóa miễn thuế hiện nay, đối chiếu với quy định tại Điều 45 Luật Đầu tư, Điều 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP; Điểm c Khoản 22, Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC và các Điều 6, 8, 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp xác định có hành vi trốn thuế, gian lận thuế, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Đồng Tháp củng cố hồ sơ, tài liệu để xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm và chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho cơ quan điều tra tiến hành tố tụng hình sự khi xét thầy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong trường hợp chưa thể phân biệt được là vi phạm hành chính hay hình sự, đề nghị Cục Hải quan Đồng Tháp có văn bản trao đổi ý kiến với Viện kiểm sát hoặc cơ quan điều tra theo quy định tại Điều 21 Thông tư 155/2016/TT-BTC để xử lý vụ việc.

Đảo Lê | Báo Hải Quan