Có dấu hiệu gian lận trong khai báo mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu

0
532

Cục Hải quan TP.HCM vừa có văn bản cảnh báo các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục về việc thực hiện kiểm tra mặt hàng thiết bị, vật tư y tế nhập khẩu.

Máy điện tim – mặt hàng dễ bị gian lận trong khai báo hải quan

Cục Hải quan TP.HCM cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và khảo sát thu thập xử lý thông tin thời gian vừa qua, nhận thấy có dấu hiệu chấp hành chưa nghiêm quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động nhập khẩu hàng hóa là trang thiết bị, vật tư y tể của một số doanh nghiệp. Theo đó, đã có những doanh nghiệp trong thời gian dài đã thực hiện hành vi nhập khẩu hàng hóa không có giấy phép, trái với quy định hiện hành về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Một số thủ đoạn gian lận được doanh nghiệp thực hiện như: lợi dụng lựa chọn khai báo các tiêu chí trên hệ thống VNACCS/VCIS và được hệ thống chấp nhận để hàng hóa nhập khẩu thông quan luồng xanh; khai báo nhập khẩu hàng quà biếu, phi mậu dịch bằng cách khai sai tên hàng, sai chức năng, công dụng hàng hóa, khai sai mã số hàng hóa…

Để cảnh báo, chấn chỉnh thực hiện đúng quy trình thủ tục, áp dụng các biện pháp kiểm soát, quản lý rủi ro nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, Lãnh đạo Cục đã yêu cầu các đơn vị quán triệt quan điểm đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đề cao trách nhiệm của các công chức thực thi nhiệm vụ trong tất cả các khâu, các bước nghiệp vụ thuộc quy trình thủ tục hải quan (trước, trong và sau khi hàng hóa được thông quan), trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong các bộ phận được phân công công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát công chức thừa hành trong việc thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến toàn bộ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên các loại hình thuộc địa bàn quản lý của đơn vị.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện thu thập, phân tích, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa trước khi hàng nhập khẩu của các đối tượng nghi vấn trong lĩnh vực nhập khẩu trang thiết bị y tế. Qua đó, xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro phù hợp tại Chi cục, xử lý thông tin hải quan, thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp nhập khẩu trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, các đơn vị thường xuyên tổ chức học tập, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, cập nhật đầy đủ và khoa học các quy định có liên quan cho cán bộ, công chức tại các Đội/Tổ công tác. Đặc biệt, Lãnh đạo Cục nhấn mạnh, không bố trí công chức yếu kém chuyên môn vào các bước, các khâu nghiệp vụ trong các quy trình thủ tục hải quan và xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm các nội dung quy định tại Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 của Tổng cục Hải quan.

Lãnh đạo Cục giao cho Phòng Quản lý rủi ro phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng chuyên đề kiểm soát rủi ro đối với các mặt hàng nhập khẩu phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện nhiệm vụ thu thập, cập nhật phân tích, xử lý thông tin từ các nguồn công khai và bí mật, đồng thời phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin với các đơn vị liên quan để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Cục cũng giao cho Phòng Thanh tra – Kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận xử lý các thông tin tố giác hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành.

Trang thiết bị, vật tư y tế là loại hàng hóa đặc biệt, có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. Vì vậy, việc tăng cường trách nhiệm của CBCC trong từng khâu nghiệp vụ thuộc quy trình thủ tục hải quan để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mặt hàng này là góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và cho chính bản thân chúng ta.

Duy Hà – Hải Quan Hồ Chí Minh