“Cởi trói” cho hàng thực phẩm nhập khẩu để gia công sản xuất hàng xuất khẩu

0
520

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gởi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016 ca Chính phủ.

Hạt điều thô nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, gia công thực phẩm xuất khẩu, tại Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 05/12/2016, Chính phủ đã thống nhất cho phép doanh nghiệp được miễn kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, miễn ghi nhãn tiếng Việt Nam đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc không yêu cầu người khai hải quan phải nộp kết quả kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp quy định an toàn thực phẩm, ghi nhãn tiếng Việt Nam khi làm thủ tục hải quan đối với thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu hoặc nhập gia công hàng xuất khẩu.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp kiểm tra việc sử dụng hàng hoá nhập khẩu là thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu hoặc nhập gia công hàng xuất khẩu, đảm bảo sử dụng đúng mục đích đã kê khai hải quan.

Ngoài ra, đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, Tổng cục Hải quan yêu cầu người khai hải quan phải chịu trách nhiệm thực hiện việc ghi nhãn phụ, kiểm tra an toàn thực phẩm, công bố hợp quy và công bố sự phù hợp theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và làm thủ tục hải quan theo quy định.

Được biết, Chính phủ cũng đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan khẩn trương dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trong quý I năm 2017.

 nguồn : Hà Duy – Hải Quan Việt Nam