Công bố báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan năm 2016”

0
644

Ngày 27/4/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính (TTHC) hải quan: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) năm 2016”.

Đây là năm thứ tư VCCI phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai cuộc khảo sát DN trên toàn quốc nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của ngành Hải quan.

Tham dự hội thảo, có ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Hoàng Cao Phòng, Phó Chủ tịch VCCI; các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế, đại diện các cơ quan Bộ, ngành và đại diện DN, các hiệp hội DN.

Công bố báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan năm 2016”
Phó Tổng cục trưởng TCHQ Vũ Ngọc Anh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết: Hoạt động của hải quan đóng một vai trò quan trọng, then chốt trong việc cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho DN. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã nỗ lực cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, công khai minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan, áp dụng phương pháp quản lý hiện đại và quản lý rủi ro.

Để phát huy hiệu quả công tác cải cách TTHC, ngành Hải quan mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tham gia, đóng góp để có cơ sở khách quan trong việc đề xuất, ban hành các văn bản pháp luật rõ ràng, minh bạch, đáp ứng nhu cầu của DN.

Theo báo cáo khảo sát năm 2016, có 1.035 DN tham gia phản hồi, đánh giá chất lượng hoạt động của ngành Hải quan, thông qua các chỉ số gồm: Tiếp cận thông tin quy định về hải quan và TTHC hải quan; thực hiện TTHC hải quan; thủ tục thông quan; thủ tục quản lý thuế; thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại; sự phục vụ của công chức hải quan; kiểm tra chuyên ngành; Cơ chế một cửa quốc gia.

Qua đánh giá chung kết quả khảo sát năm 2016 cho thấy, đa số DN (93%) đánh giá tích cực/ khá tích cực sự chuyển biến của pháp luật hải quan trong 5 năm qua. DN đề nghị các lĩnh vực cần tiếp tục cải tiến của ngành hải quan bao gồm: Đơn giản hóa TTHC (83%); nâng cao chất lượng thông tin (59%); tăng cường quan hệ Đối tác DN-HQ (56%); tăng cường ứng dụng CNTT (50%); tăng công khai minh bạch (46%); nâng cao kỷ cương chuyên môn CBCC (37%); cải thiện cơ sở vật chất (35%),…

Công bố báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan năm 2016”
Quang cảnh hội thảo công bố báo cáo.

nguồn : Hải Quan Việt Nam