Sở Công Thương được cấp phép kinh doanh cho DN nước ngoài

0
489

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM đã chấp thuận ủy quyền cho Sở Công Thương TP.HCM từ ngày 1/4/2017 thực hiện cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực mua bán hàng hóa.

Theo đó, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM được tiếp nhận và thực hiện công tác thẩm tra, cấp hoặc điều chỉnh giấy phép kinh doanh và giấy phép cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có trụ sở chính đặt ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sẽ phối hợp với Sở Công Thương xây dựng quy trình kết nối liên thông hồ sơ tài liệu giữa hai sở khi thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cấp giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng chấp thuận ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cấp hoặc điều chỉnh giấy phép kinh doanh và giấy phép cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, có trụ sở chính đặt trong khu công nghiệp, khu chế xuất./.

T.H