Công văn 5881/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2015 về vướng mắc thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015

0
633
Số hiệu:5881/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn 5881/TCHQ-GSQL ngày 29/6/2015 về vướng mắc thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành:29/06/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV58812015TCHQ.tif