Công văn 6292/TCHQ-GSQL ngày 9/7/2015 về khai hải quan và sử dụng tờ khai hải quan đối với hàng hóa XK, NK gửi qua dịch vụ CPN

0
722
Số hiệu:6292/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn 6292/TCHQ-GSQL ngày 9/7/2015 về khai hải quan và sử dụng tờ khai hải quan đối với hàng hóa XK, NK gửi qua dịch vụ CPN
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:09/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV62922015TCHQ.tif