Công văn 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về vướng mắc C/O

0
811
Số hiệu:6307/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 về vướng mắc C/O
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:10/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV63072015TCHQ.tif