Công văn 6376/TCHQ-GSQL ngày 15/7/2015 về hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng nghép chung container

0
685
Số hiệu:6376/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn 6376/TCHQ-GSQL ngày 15/7/2015 về hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng nghép chung container
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:15/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV63762015TCHQ.tif