Công văn 6711/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2015 về đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

0
587
Số hiệu:6711/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn 6711/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2015 về đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:22/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV67112015TCHQ.tif