Công văn 6714/TCHQ-PC ngày 22/7/2015 về trả lời vướng mắc

0
606
Số hiệu:6714/TCHQ-PC
Trích yếu nội dung:Công văn 6714/TCHQ-PC ngày 22/7/2015 về trả lời vướng mắc
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Khác
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:22/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV67142015TCHQ.tif