Công văn 6768/TCHQ-KTSTQ ngày 24/7/2015 về xử lý thuế mặt hàng phối thép

0
553
Số hiệu:6768/TCHQ-KTSTQ
Trích yếu nội dung:Công văn 6768/TCHQ-KTSTQ ngày 24/7/2015 về xử lý thuế mặt hàng phối thép
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thuế XNK
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Phan Đăng Hùng
Ngày ban hành:24/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV67682015TCHQ.tif