Công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

0
695
Số hiệu:10169/BTC-TCHQ
Trích yếu nội dung:Công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:27/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV101692015TCHQ.tif