Công văn số 13865/BTC-TCHQ ngày 10/5/2015 về thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa TN-TX cung ứng cho tàu biển quốc tế

0
637
Số hiệu:13865/BTC-TCHQ
Trích yếu nội dung:Công văn số 13865/BTC-TCHQ ngày 10/5/2015 về thủ tục hải quan và chính sách thuế hàng hóa TN-TX cung ứng cho tàu biển quốc tế
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:05/10/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV138652015BTC.tif