Công văn số 5909/TCHQ-GSQL ngày 30/6/2015 về giám sát hàng hóa TNTX

0
752
Số hiệu:5909/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn số 5909/TCHQ-GSQL ngày 30/6/2015 về giám sát hàng hóa TNTX
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Khác
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:30/06/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV59092015TCHQ.tif