Công văn số 6841/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2015 về xử lý thuế hàng NK phục vụ hoạt động dầu khí

0
559
Số hiệu:6841/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung:Công văn số 6841/TCHQ-TXNK ngày 27/7/2015 về xử lý thuế hàng NK phục vụ hoạt động dầu khí
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thuế XNK
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:27/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV68412015TCHQ.tif