Công văn số 7082/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

0
604
Số hiệu:7082/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn số 7082/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:31/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV70822015TCHQ.tif