Công văn số 7396/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan

0
471
Số hiệu:7396/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn số 7396/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2015 về hướng dẫn thủ tục hải quan
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:13/08/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV73962015TCHQ.tif