Công văn số 7567/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2015 êề xử lý hàng hóa thực phẩm đông lạnh TNTX

0
475
Số hiệu:7567/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn số 7567/TCHQ-GSQL ngày 19/8/2015 êề xử lý hàng hóa thực phẩm đông lạnh TNTX
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:19/08/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV75672015TCHQ.tif