Công văn số 7669/TCHQ-PC về vướng mắc XLVP đối với khai sai mã số lần đầu phát hiện KTSTQ

0
497
Số hiệu:7669/TCHQ-PC
Trích yếu nội dung:Công văn số 7669/TCHQ-PC về vướng mắc XLVP đối với khai sai mã số lần đầu phát hiện KTSTQ
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Xử lý vi phạm hành chính
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:21/08/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV76692015TCHQ.tif