Công văn số 7813/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2015 về phân loại mặt hàng giấy

0
491
Số hiệu:7813/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung:Công văn số 7813/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2015 về phân loại mặt hàng giấy
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thuế XNK
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:27/08/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV78132015TCHQ.tif