Công văn số 8078/TCHQ-TXNK ngày 4/9/2015 về triển khai mở rộng thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vị toàn quốc

0
501
Số hiệu:8078/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung:Công văn số 8078/TCHQ-TXNK ngày 4/9/2015 về triển khai mở rộng thu NSNN qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan trên phạm vị toàn quốc
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Khác
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:04/09/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV80782015TCHQ.tif