Công văn số 8082/TCHQ-GSQL ngày 4/9/2015 về thủ tục NK máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công

0
493
Số hiệu:8082/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn số 8082/TCHQ-GSQL ngày 4/9/2015 về thủ tục NK máy móc, thiết bị để thực hiện hợp đồng gia công
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:04/09/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV80822015TCHQ.tif