Công văn số 8086/TCHQ-GSQL ngày 4/9/2015 về thời hạn bảo hành theo hợp đồng NK quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP

0
476
Số hiệu:8086/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn số 8086/TCHQ-GSQL ngày 4/9/2015 về thời hạn bảo hành theo hợp đồng NK quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 187/2013/NĐ-CP
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:04/09/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV80862015TCHQ.tif