Công văn số 8154/TCHQ-GSQL ngày 8/9/2015 về kiểm tra phế liệu NK chưa có QCKT quốc gia về môi trường

0
479
Số hiệu:8154/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn số 8154/TCHQ-GSQL ngày 8/9/2015 về kiểm tra phế liệu NK chưa có QCKT quốc gia về môi trường
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Khác
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:08/09/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV81542015TCHQ.tif