Công văn số 8166/TCHQ-GSQL ngày 8/9/2015 về xác nhận Đại lý giám sát hải quan theo quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015 của Bộ Tài chính

0
473
Số hiệu:8166/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn số 8166/TCHQ-GSQL ngày 8/9/2015 về xác nhận Đại lý giám sát hải quan theo quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BTC ngày 10/4/2015 của Bộ Tài chính
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Khác
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:08/09/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV81662015TCHQ.tif