Công văn số 8960/TCHQ-VP ngày 1/10/2015 về phối hợp thủ tục kiểm dịch thực vật với thủ tục hải quan

0
581
Số hiệu:8960/TCHQ-VP
Trích yếu nội dung:Công văn số 8960/TCHQ-VP ngày 1/10/2015 về phối hợp thủ tục kiểm dịch thực vật với thủ tục hải quan
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Khác
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Nguyễn Duy Thuận
Ngày ban hành:01/10/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV89602015TCHQ.tif