Công văn số 9065/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2015 về kiểm tra phế liệu NK

0
635
Số hiệu:9065/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung:Công văn số 9065/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2015 về kiểm tra phế liệu NK
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành:Tổng cục Hải quan
Người ký:Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành:05/10/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV90652015TCHQ.tif