Công văn số 9587/BTC-TCHQ ngày 15/7/2015 về chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế GTGT

0
617
Số hiệu:9587/BTC-TCHQ
Trích yếu nội dung:Công văn số 9587/BTC-TCHQ ngày 15/7/2015 về chọn ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế GTGT
Loại văn bản:Công văn
Lĩnh vực:Khác
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Người ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:15/07/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV95872015BTC.tif